Pavol Bútor

Z Necyklopedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledáváníPavol Bútor (na fotke vpravo) pri priateľskom posedení v jeden piatkový večer

Pavol Bútor (1974-2015)[upraviť]

Významný mysliteľ, umelec, bonviván, deklarovaný zberateľ futier, znalec a konzument vína. Intelektuál. Ekologický aktivista. Mestský typ. Známy svojimi obľúbenými monológmi. Vynálezca Bútorizmu, ktorého je epifániou. Pavol Bútor preto nie je existujúcou osobou, ale stavom mysle.
Etymologicky: výraz bútor znamená nábytok. Toto poznanie sa prejavuje v celej filozofii, ktorú prezentuje. Je radosť mať Ho doma, kým Ho nie je príliš. Alternatívna etymológia sa odkazuje na transformáciu z distriBútora. Táto vec nie je úplne preskúmaná. Poslednou možnosťou je bližšie nešpecifikovaný pôvod v slovnom spojení "čútora a bútora". Ťažko povedať, čo tento útvar znamená, no je to niečo írečité. Mohlo by to súviseť s Palovou karierou tanečníka slovenského socialistického (pseudo)folklóru (viď Ľudova hudba).


Vznik a vývoj[upraviť]

Napriek tomu, že vznik tohto epifenoménu je nepoznateľný a odolávajúci ľudskému poznaniu, môžeme predpokladať vstup Bútorizmu do našej reality koncom sedemdesiatych rokov. Aj keď sa jeho genitálie vyvinuli počas pozerania Černenkovho pohrebu, skutočné gule dostal až po páde staro-boľševického režimu.


Emigrácia[upraviť]

V emigrácii vo Východnom Nemecku sa Pavol Bútor venoval imitovaniu Ježida Krista a solipsizmu. Počas svojho aplikovaného nebytia, bol mystickým spôsobom zapletený do eliminácie Išmaila (syna Natálie dyk Lemeny-Makedonovej, labutej panny z Venuše (Natália nebola vesmírny človek)).


Pavol Bútor (na fotke vľavo) plný života, v intelektuálnej pohode, pri flaške obľúbeného Chateau Rottschild


Návrat do vlasti[upraviť]

So zánikom kresťanstva v roku 2004 sa Pavol Bútor vrátil do rodného Prešpurku. Svoje tézy formuloval počas nasledovných pár rokov. Niektoré z nich sa podarilo uchovať ďalším generáciám. Medzi najhodnotnejšie patrí "Traktát o hovne" a "Trávnikárova rukoväť".
Od roku 2006 Pavla Bútora finančne podporujú jašterkovia, čo sa veľmi negatívne prejavuje na psychike.

Umenie neviditeľnosti[upraviť]

Po šesť rokov trvajúcej meditácii, pri ktorej sa živil iba celozrnným chlebom, kozím syrom, pivom a vodkou, dosiahol Pavol niektoré neštandardné zručnosti. Primárne zvládol staré hinduistické umenie umývania sa hrubého čreva. Toto vie vytiahnúť svojimi dlhými prstami, prepláchnut v umývalde a zatlačiť bez poškodenia naspäť. Zásadnejšie však, že Palo sa naučil umeniu neviditeľnosti. Svoj skill vraj nevie aplikovať v prítomnosti skeptika, ale v okamihu, kedy sa do premietne do svojho neviditeľnej formy, ho ani skeptik zdetekovať nedokáže...

Apokalypsa[upraviť]

Napriek istým samodeštrukčným tendenciam sa Pavol Bútor (možno prekvapujúco - napriek predpovediam šialenej slepej bulharskej veštice Vagny) dožil neslávneho okamihu Vianoc 2012, kedy sa do nášho trápneho slzavého údolia vrátil Ježid (vo všetkej skromnosti). Vďaka aplikovanému bútorizmu sa však Pavol Bútor vykecal z exkurzie pekla a smel si užívať ďalšie tri roky úrody. Narácia tiež hovorí o tom, že Ježid bol natoľko nadšený bútorizmom, že prehodnotil svoju snahu o depaganizáciu pomenovaní dní v týždni a rozhodol sa zachovať tretí deň, ktorý pomenoval po Bútorovi --> Bútorok.

Odchod do Nirvány[upraviť]

V roku 2015 bol údel Človeka naplnený. Pavol Bútor sa dočkal deifikácie a opustil našu skomierajúcu realitu, aby prevzal funkciu boha hovien.

Intelektuálstvo a veda[upraviť]

Pavol Bútor sa zapísal v našich srdciach a mysliach mnohými výrokmi, z ktorých len niektoré sú opakovateľné:

Zabudni na fenomenológiu!
320px
  • Bútorova veto o fyzike: „Rýchlosť Slnka v Celsiu je rôzna.“
  • Bútorova veta o matematike: „Trojuholník možno myslieť len v čase.“
  • Bútorova veta o antropológii: „Zem je matka! Zem nie je strýko. Je matka, pretože je vlhká!"


Pavol Bútor sa podieľal na výskumov rómskych komunít na východnom slovensku. Toto sa prejavilo najmä v jeho chorobopise.


Uznania[upraviť]


Pavol Bútor je od roku 1995 uznávaný ako priekopník transcendentnej botaniky.
Pavol Bútor ašpiruje na status religionistu.
Pavol Bútor bol významnou posilou týmu Hamaget (2004-2006).
Pavol Bútor sa nezúčastnil na orgiách spojených s vzývaním diabla vo Veľkom Mederi vo februári 2008.
Pavol Bútor súhlasí s tvrdením, že každá žena má iné futro.
Pavol Bútor čiastočne vyriešil problém v tzv. kuracom príklade.

Traumy[upraviť]


Pavol Bútor bol konfrontovaný s existenciiou Rafaela Rafaja, ktorého je rovestník.
Pavol Bútor súhlasí s tvrdením, že každá žena má iné futro.

Aforizmy[upraviť]


Je to v tvojom byte, dobre to vonia, no nemôžeš sa toho dotknút. Čo je to? (Tvoja bývalá žena.)
Je to v tvojom byte, dobre to vonia, a chceš sa toho dotknút. Čo je to? (Žena, ktorá ti povie nie.)
Je to v tvojom byte, dobre to vonia a dotýkaš sa toho. Čo je to? (Žena, ktorá tam práve je s tebou.)

Kóany[upraviť]

Pavol Bútor bol 6. 12. 2008 konfrontovaný s nasledovnou anekdotou:
...mníška cestuje taxíkom a spozoruje, že si ju texikár prezerá v spätnom zrkadle. Pýta sa teda: "Proč na mě neustále hledíš, synu? Máš něco na srdci?" (vlastne by to mohla byť aj Češka, ale takých je v Bratislave, kde Pavol Bútor žije dosť... toto ho zatiaľ neprekvapilo)
"Ale... mám, ale to sa nehodí povedať," povzdychne si taxikár.
"Synu, mně můžeš říci cokoli, jsem v řádu již dlouho a lecčemus jsem zvyklá," povzbudí ho mníška.
"No, sestra, už od detstva mám tajné prianie... túžim, aby mi ho mníška vyfajčila," zverí se jej taxikár.
"Tvoje přání se ti může splnit, ale musíš ty splňovat dvě podmínky," odpovie mníška.
"A aké, sestra?" pýta sa taxikár.
"Musíš být svobodný a katolík," na to ona.
"No, ale já obe podmienky spĺňam!" zaraduje se taxikár.
"Tak někde v klidu zastav," poradí mu mníška.Taxikár zastaví na opustenom miestě a mníška se dá do fajčenia. Je jasné, že to nerobí prvý raz a že ju to baví. V tom si všimne, že taxikár plače.
"Co se stalo, synu? Proč pláčeš?"
"Viete, sestra, ja som vám luhal. Som žid a ženatý..."
"Nic si z toho nerob, synu. Ja som Mirko, vôbec nie som Čech, učím sociológiu a práve idem na karneval..."
Pavol Bútor, keď si toto vypočul, povedal: „Hm... myslím, že rozumiem“