Necyklopedia:Etymologický slovník

Z Necyklopedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

A[upraviť]

 • Abeceda - je slovo, ktoré má pôvod niekde v okolí Vatikánu. Domáci hovoria, že takto oslovovali jedného tamojšieho opáta (Abé), ktorý sa vola Ceda. Bolo to dovtedy, kým sa to slovo nezapáčilo nejakým pútnikom z Detvy (iní vravia, že z Kriváňa), ktorí sú známi živáňi.
 • Absurdita - bolo slovo, ktoré bolo odpornou nadávkou, lenže sa zabudlo, že čo má znamenať a tak niekto, kto mal ženu, ktorá sa volala Dita, zrušil aby to bolo hnusné slovo.
 • Acedurka - pôvodne týmto slovom nazývali východňari istý druh diery. Je to zjavné podľa prípony „-ďurka“. Neskôr slovo ukradli bratislavskí elektrikári.
 • Anakonda - Jeden paroháč takto pomenoval ním objaveného škaredého slizkého hada , aby sa pomstil svojej bývalej menom Anna Kunda.
 • Analógia - Zložené zo slova Anál(prdel) a Logos(po grécky - Počítanie)
 • Analýza - slovo vzniklo s pôvodného slova analíza, zloženého zo slov anál a lízať, označujúceho sexuálnu praktiku populárnu najmä v hierarchicky usporiadaných organizáciách. Svoj dnešný význam dostalo slovo vďaka tomu, že jeden z deviantov prichytených pri čine tvrdil, že to robí len v záujme vedy, že riť nelíže, ale len analyzuje jej chuť.
 • Aritmetika - Slovo sa najskôr písalo ako Riťmetika, Aristokrati však naliehali na zmenu k nejakej slušnejšej variante. Pred slovo sa pridalo prvé písmeno z abecedy a bola daná podmienka, že slovo Ariťmetika sa musí čítať a písať tvrdo - odtiaľ finálna podoba Aritmetika.
 • Asymetria - vzhľadová chyba, nesúmernosť. Pôvodne však slovo označovalo len nesúmernosť, ktorá bola dôsledkom nadmernej veľkosti niektorých častí celku, napr. žena mala asi metrickú piču, t.j. asi meter širokú a asi meter hlbokú. Odtiaľ tvar Asimetria, ktorý sa používal až do čias ľuda Víta Štúra.

B[upraviť]

 • Baklažán - Ľuľkovitá zelenina ktorú objavil francúzsky dobrodruh Bak'Lé Jean.
 • Bodybuilding - Slovo sa pôvodne písalo ako "Buildingbody"(stavanie tela), len nejaký ťuťmák ho zle zapísal do slovníka.

C[upraviť]

 • Ceaucescu, vyslov Čaučesku - pôvodne pozdrav českých emigrantov v Taliansku, zložený z talianskeho pozdravu Čau, ktorý vznikol skrátením čínskeho čau-čau, a názvu Česka, ktorý vznikol zmenšením Česko-slovenska. Jeden Rumun tomu nerozumel a zvolil si výraz za priezvisko, za čo ho neskôr zabili.
 • Cirkulár - pôv. zo stredoslovenského cinkulár, pretože tesne po dopílení cinkne. Neskôr pre účely internacionalizácie jazykovedci na čele s Gustávom Husákom použili latinský slovotvorný základ circulus teda kruh, keďže ide o kotúčovú pílu.
 • Čierny Peter - Americká spoločenská/kartová hra, pôvodne sa volala "Fucking Nigger", v 50tych rokoch minulého storočia sa však medzirasové vzťahy zmenili a hra bola premenovaná na Black Peter(Čierny Peter). V súčasnej dobe sa na Slovensku opäť zvažuje zmena názvu tejto hry. Nemala by sa volať Čierny Peter, pretože to je príliš rasistické. Vhodnejší by bol názov Neprispôsobivý Peter.

D[upraviť]

 • Diaľnica - Slovo českého pôvodu, slovo dálnice vzniklo, keď stavitelia ukázali prvú vybudovanú autostrádu súdr. Husákovi a ten sklamane skonštatoval: Vždyť to má 15 kilometrů a dál nic!
 • Dôchodca - v staroslov. pôv. "duochodca", čo je zloženina z talianskej predpony duo- (podobne ako v slovách dôchodok, dôvod, dôkaz, dôkladný, dôležitý a pod.) s významom "dva" a variantnej verzie slovenského slovotvorného základu "-chodec". Súvislosť s významom je silne motivovaná, a preto predmetom skúmania jazykovedného ústavu.
 • Drevo - Slovo maďarského pôvodu(orig. Dőrővőrővőő)
 • Dubák - Odvodené z latinskej mykológie, Dubnium Db.

E[upraviť]

 • Elektrikár - v rómštine pôv. vibrátor, neskôr prenesené do slovenčiny v prenesenom význame, ako kokot, ktorý dojebe elektriku
 • Elektrina - Slovo sa prvý krát objavilo v seriály Pokémon, ako tajný útok Electabuzzeranta.
 • Erekcia - slovo vymyslel ráčkujúci Angličan, keď hovoril o „elekcii“ (t.j. o „voľbách“).

F[upraviť]

 • Falus - Je slovo nesporne pochádzajúce z anglofónnych oblastí. Etymologicky a dokonca aj logicky poukazuje na svoj koreň v anglickom slove „fall“, t.j. „padnúť“, „klesnúť“... teda aj starú pravdu (zdedenú od praprarodičov), že „... každý kokot aj tak raz musí padnúť...“
 • Frakcia - Meno poľskej bohyne súdržnosti. Bola jednou z troch sestier: Frakcia(bohyňa súdržnosti), Reakcia(bohyňa moci), Erekcia(bohyňa lásky).
 • Frasňa - toto slovo vzniklo potom ako feministky objavili slovo „fras“. Je to teda ženský ekvivalent frasu. S vysokou pravdepodobnosťou nejde o nič spoločné s pičou... údajne. Tento ekvivalent má príponu „-ňa“, v niektorých jazykoch sa toleruje „-nya“ (lebo nie každý má mäkčeň).

G[upraviť]

 • Gastrolístok - Sociálna odvodenina od slova Gastropat.
 • Gaudeamus - slovo, ktoré vzniklo na lekárskej fakulte z hlášky „gaud eamus“ - „poďme sa(i) najebať“...

H[upraviť]

 • Hovno - Slovo vzniklo zjednodušením bežného anglického dialógu: „How?“ („Ako?“) a „No!“ („Nie!“). Význam tohto dialógu je aj bez ďalších rozborov absolútne jasný. Iní vravia, že je to prevrátený, stiahnutý tvar spojenia „know-how...“ (teda akože „How-know..“).
 • Hudba - Na rozdiel od iných jazykov v slovenčine nemá toto slovo úzku spojitosť s múzami. Hudba bola na Slovensku od nepamäti jediným potešením (c)hudoby. K pomenovaniu „muzika“ došli Slováci až neskôr.

I[upraviť]

 • Inkognito - Zložené latinské slovo. Inversé + Cognito(Cognito ergo sum).
 • Imbecil - Slovo, ktoré vzniklo pri potrebe špecifikácie postavenia toho ľuda, ktorý si namýšľa, že abeceda začína na písmene i.

J[upraviť]

 • Jazdenka - Niekto by si mohol pomyslieť, že je to slovenský výraz pre českú jízdenku - t.j. cestovný lístok, ale v skutočnosti to znamená ojazdené auto.
 • Jojo - Slovo prevzaté z Japončiny(YoYo), čo v preklade znamená "Lopta na cverne".
 • Jebák - toto slovo naznačuje rusofilný pôvod a vzťah pomenovaného objektu s červenou ideológiou, kde je jasné prečo je čerešnička na torte bielej farby.

K[upraviť]

 • Kabelka - pôvodne brašna príp. taška na káble používaná spojármi, neskôr aj taška pre ženy
 • Kadidlo - slovo má pôvod podobne ako „kadibudka“ od slova „kadiť“, t.j. vykonávať potrebu ale zrejme takou intenzitov, že je z toho až dym...
 • Kodifikácia - slovo pochádza z niektorých stredoslovenských nárečí. V týchto nárečiach sa nepovie „kedy“, ale „kodi“ a slovo „fikácia“, to je o odfiknutí, t.j. o odrezaní. Kodifikácia sa teda v čase svojho vzniku používala na „časovo naplánovaňí radikálňi rez. Potrebnô bolo k tomu pálenô... aspoň rožovka“.
 • Krčma - Pôv. Taverna, z latinského Tabernus. Počas komunizmu sa zmenil názov na Krčma, pretože latinčina bola v tej dobe považovaná za apokapitalistický jazyk.
 • Kôl - hocktorému ba aj hlupákovi je absolútne jasné, že toto slovo má podobné korene ako slovo „vôl“, len je na jeho začiatku „k“. Iba Jazykovedný ústav Gustava Husáka sa snaží nájsť súvis s latinským columna teda stĺp.

L[upraviť]

 • Lavór - Okrúhla plastová nádoba, ktorú objavil Vincent Lavóire, keď bol na dovolenke v Šarišských Michaľanoch v roku 1887. Slúžila na výrobu lavórovice.
 • Latrína - je tipicky vedecké pomenovanie, ktoré má svoj etymologogický pôvod v latinčine. V tomto jazyku slovo „latrine“ znamená „dom na zlé slávy“. Je to preto, lebo vedci už v dobách antiky zistili, že v latríne je sláva iba o hovne.

M[upraviť]

 • Mama - slovo vzniklo z latinského mamal lebo malo vyjadriť (niektorí hovoria že „vyňadriť“) zdroj vyciciavania.
 • Myšlienka - Slovo preložené z angličtiny, orig. Ratladybug. Podľa jazykovedného ústavu Gustáva Husáka je myšlienka bájnou slovanskou hororovou chimérou, hlodavec a hmyz v jednom.

N[upraviť]

 • Nebula - Odvodené z nárečia. "Bola? Nebola!"
 • Neduch - Nejde o teologický termín vyjadrujúci opak ducha, ale len o slovo neduh napísané dnešným maturantom

O[upraviť]

 • Obscénny - ob- je predpona ako v slove obgeneračný s významom každý druhý, (nachádzajúci sa) v každom druhom, takže obscénny je nachádzajúci sa v každej druhej scéne.
 • Ohanbie - Vymyslel Braňo Mojsej, keď bol na odvykacom liečení. Slovo pôvodne znamenalo Piča, ľudia ho však začali používať aj v spojení s ostatnými vulgarizmami, označujúcimi pohlavný orgán, všeobecne.
 • Ohrdie - Vymyslel Braňo Mojsej, keď bol na odvykacom riešení. Slovo má antagonistický pôvod k ohanbiu, takže to bol pôvodne asi iba kokot.

P[upraviť]

 • Pankrác - Zložené zo slov Punk a gréc. Kratus(vláda)
 • Peniaze - Slovo má maďarský pôvod(orig. Penész). Do Slovenčiny ho preložil Gustáv Husák. Existuje aj názor, že slovo vzniklo počas inflácie z latinského slova Penis, pretože na výplatu každý dostal kokot.
 • Politik - toto je z etymologického hľadiska zloženinou litovského slova „tik“ (slovensky „iba“) a latinskej predpony, ktorá sa užíva podľa potreby. Môžeme preto požívať napríklad: mono-tik, stereo-tik, kvadro(quattro)-tik, potom s dlhým „í“: quin-tík, sex-ík (tu môžeme badať vynechanie spoluhlásky „t“, to preto aby sa nedolámal od toľkých spoluhlások jazyk), ďalej je to sep-tik atď... až po toho nevyčísliteľného: poli-tik.
 • Príbuzný - Ide o zložené slovo, takže jeho etymológiu môžeme skúmať až po jeho rozložení: -ný je prípona a príbuz- je slovotvorný základ, nakoľko existujú slová príbuzenstvo, príbuznosť a pod. V slovotvornom základe príbuz- je prí- predponou, podobne ako v slovách príslovka, príchod, príbor, príkry, príbeh. Ostáva nám teda slovotvorný základ -buz-, ktorého etymológiu skúma Jazykovedný ústav Gustava Husáka.
 • Prostitútka - toto medzinárodne známe slovo vzniklo zo stredoslovenského nárečového Sprostá ťuťka, Blavákmi zmeneného na Sprostá tutka a následne na menej ofenzívne Prostá tutka a potom na rodovo neutrálne Prostý tutka.
 • Pyrrhovo víťazstvo - toto slovné spojenie vzniklo potom ako sa dákemu kuchárovi sa podarilo uvariť zemiakové pyré... alebo že by cukrárovi gaštanové pyré.... toto ešte vedci celkom nevyriešili.

R[upraviť]

 • Rododendron - Názov tejto kvetiny vymyslel niekto, kto nenávidí patologickú dysláliu - ľudí, ktorí napr. nevedia vysloviť "r". Títo ľudia čítajú rododendron ako "uototenduón".
 • Rapper Rytmus - Manažéri sa spočiatku rozhodovali medzi dvoma prezývkami, buď "Silný namyslený cigáň" alebo "Žebrák v akciovom kožáku KCERO", no obidve pomenovania boli príliš dlhé a v reklamnej kampani by sa nevynímali, tak prišli so zaujímavým riešením. Vzali do ruky knihu "Ako dirigovať", od Ivana Paríka a Bystríka Režucha, otvorili knižku na náhodnej strane, náhodne ukázali prstom do knihy a slovo na ktorom bol prst, sa malo stať prezývkou novopečeného rappera. To slovo bolo Rytmus.

S[upraviť]

 • Servác - praktika, ktorú proti obezite odporúča 9 zo 7 patológov, vymyslel ju slovenský lekár s divnou výslovnosťou slova viac
 • Sýria - obchodný názov najväčšieho výrobcu syrov na svete, nie je známe, z čoho vznikol názov syr, či šlo o skutočný syr, alebo titul sir. Dlhé „ý“ bolo pridané kvôli rytmickému zákonu, „ia“ preto, aby to znelo slovenskejšie.

T[upraviť]

 • Trt - slovo vzniklo ako potreba vyjadrenia základnej jednotky práce a bolo odvodené od vyjadrenia jedného frikčného pohybu počas sexuálneho aktu. Silná anglická lobby nakoniec spôsobila, že táto jednotka sa do SI sústavy nedostala. Pre lepšie porozumenie: ak vám niekto povie, že „dnes urobil 15 Trtov“, je vám hneď jasné koľko asi urobil... no a teraz si predstavte, čo znamená pre zamestnávateľa „15 Joulov“!

U[upraviť]

 • Ulica - Slovo pôvodne vymyslel jeden bratislavský (iní hovoria, že to bol srdcom východňar, ale v podstate je to jedno...) ožran. Vzniklo tak, že vždy keď v noci po záverečnej ležal vykokotený na ceste medzi domami tak cesta mu bola „pri líci“: t.j. „u líca“, skrátene „u lica“ a spolu „ulica“... a asi tak nejak.
 • Úd - slovo vymysleli slovenskí mäsiari podľa častí tela, ktoré zvykli počas zabíjačiek údiť. Bolo to tak, že počas porcovania svine dávali do príslušnej nádoby s nápisom „ÚĎ“ tieto časti aby učeň vedel, čo má ísť do údiarne. Časom zo slova vypadol mäkčeň a aj niektoré údy sa už (oficiálne) neúdia.

Z[upraviť]

 • Zebra - Africký nepárnokopytník, ktorý bol pomenovaný po slangu ktorý označoval prechod pre chodcov, resp. biele pásiky vedúce z jednej strany cesty k druhej.
 • Zviera - slovo má pôvod v staroslovienskom pomenovaní istej pohanskej viery. Až neskôr, po monopolizácii kresťanských náboženských odvetví, bolo Bernolákom (možno aj Štúrom) prebraté na pomenovanie živočícha.