Kokotitída

Z Necyklopedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kokotitída je choroba, ktorej výskyt sa potvrdil na Slovensku aj v iných krajinách. Prejavuje sa neschopnosťou pochopiť realitu, prekrúcavaním faktov, trvaním na nezmysloch, rozširovaní bludov. Jej jednoduchšia forma, jebnutosť, je často prvým prejavom kokotitídy.

Dlho sa myslelo, že kokotitídou môžu trpieť len muži. Posledné výskumy však dokázali, že ňou môžu trpieť aj ženy, burgyne a iné fúzaté tvory.

Formy kokotitídy

 1. Akútna kokotitída - vyskytuje sa vo firmách na mítingoch, kde postihnutý, zvyčajne osoba neznalá problematiky, trvá na svojom, úplne odveci názore.
 2. Chronická kokotitída - niekedy nazývaná aj manažérska choroba z povolania. Jej záchvaty sa prejavujú najmä na "porade vedenia", kde sa kokotitída aj šíri.
 3. Politická kokotitída - obzvlášť závažná forma, ktorá má v konečnom dôsledku dopad na celý štát. Najznámejšími infikovanými sú Róbert Fico a jeho verný riťolez Ľuboš Blaha, zaznamenali sa však prípady takzvanej obyčajnej politickej kokotitídy, kde hlavný infikovaný Igor Matovič nakazil závažnú časť spoločnosti, a s riťolezom Michalom Šípošom dokázal dokonca paralyzovať vládu a parlament. V Českej republike zaznamenali menší, za to veľmi nebezpečný poddruh takzvanej kokotitídy Čapího hnízda. Ako veľmi závažný poddruh politickej kokotitídy sa ukazuje minimálne dvakrát zdokumentovaná ultrakokotitída. Prejavuje sa neúspešnou kandidatúrou na prezidenta, paranojami, útekom za medveďmi, prípadne konzultáciu s kardiológmi v Izraeli v momente, ked postihnutý stráca politickú moc.
 4. Akademická kokotída - vyskytuje sa na akademickej pôde. Základné rozdelenie - profesorská / doktorandská. Profesorská sa väčšinou týka fosílnych exponátov ktorý svoje zvyky za posledné tisícročia nezmenili avšak vzťahuje sa aj na mladšie vydania. Doktorandská postihuje 3. stupeň štúdia na VŠ, prejavuje sa extrémnym honením ega na svojich zverencoch (rozumej - jebali ma, teraz budem vás jebať ja), maximálnemu riťolezectvu profesorom a tlačeniu svojich obmedzených názorov do popredia bez akceptácie iných názorov a pripomienok.
 5. Náboženská kokotitída - je to jedna z najstarších foriem, a napriek tomu bola Vyskumným ústavom pre kokotitídu uznaná za regulérnu formu kokotitídy až v poslednom čase. Postihnutí sa domnievajú, že práve ich vierovyznanie je to pravé a dokonalé. Niektorí dokonca pripisujú svojím náboženským idolom rôzne schopnosti, sľubujú rozkoše alebo, naopak, utrpenie, strachom ovládajú jedincov, z ktorých určité percento neskôr začne vykazovať príznaky náboženskej kokotitídy, hlavne sa jedná o popieranie možného zneužívania, fyzické útoky, omotanie sa výbušninami, vyhrážky, explózie na verejných miestach a podobne. Táto forma kokotitídy bohužiaľ môže byť smrteľná nielen pre chorého jedinca, ale aj pre ľudí, ktorí pred tým žiadnou kokotitídou netrpeli.
 6. Náboženskopolitická kokotitída - tiež známa pod názvom Katoliban, je nebezpečnou formou, prejavujúcou sa starostlivosťou o pošvy žien, o semeno ejakulované mimo pošvu, o zákazy interrupcií, či džender. Táto kombinácia náboženskej a politickej kokotitídy bola zistená u Anny Záborskej, či Richarda Vašečku, ktorí boli hlavnými nositeľmi tejto mutácie, bohužiaľ nákaza sa šíri medzi kokotlebami, kuffami a čepčekom.

Jedinec trpiaci kokotitídou sa môže pokúsiť nakaziť touto chorobou aj iných, je teda bacilokokotič. Zvláštnosťou kokotitídy je, že sa môže prenášať aj pomocou televízora, rozhlasu či internetu alebo politickými mítingami.


V počiatkoch ochorenia, počas inkubačnej doby sa často krát objavujú nepatrné, ale závažné sprievodné symptómy.

Zatiaľ pozorované symptómy:

 • Halucinácie - Jedinec je presvedčený o tom, že "tomu rozumie", "je slobodný človek, ktorý sa nenechá vydierať", "všetko je unfér", "svet je špirála"
 • Pseudohalucinácie - Jedinec verí, že je tam, kde je preto, lebo to prišiel zachrániť
 • Fantazmagórie - Jedinec očakáva splnenie úloh, ktoré ale nikdy nezadal napríklad "kapacitné prepočty"
 • Vidiny - Jedinec má pocit, že je neustále pod hladinou, je potrebné sa vynoriť a nadýchnuť a už sa bude mať lepšie
 • Patriarchátizmus - Jedinec je presvedčený o tom, že je váš taťka
 • Ilúzie- obrazy nezhodujúce sa so skutočnosťou, predstavy o skvelej minulosti v ktorej samozrejme nežil (otrokárstvo je fasa vec, za komunizmu stálo mlieko korunku preto sa žilo lepšie)

Medzi typické prejavy kokotitídy patrí aj schopnosť privlastniť si úspech, aj keď sa na ňom postihnutý nepodieľal, prípadne vlastné zlyhanie interpretovať ako zlyhanie osoby s nulovým vplyvom na dané zlyhanie.

Posledné bádania priniesli prekvapivé zistenie, že jedinec môže trpieť kokotitídou už v detskom veku. Vedci pomocou toho interpretujú, prečo postihnutý jedinec má pri diagnóze už také vysoké štádium kokotitídy. Odhadujú, že kokotitída prebieha skryto od narodenia.

V pokročilej fáze inkubačnej doby sa začnú masívne objavovať fóbie a pôsobiť na postihnutého jedinca.

Zatiaľ pozorované fóbie:

 • Akútna Dysmorfofóbia - strach z vlastnej škaredosti v blízkosti jedincov sa často objavujú rastliny rôzneho druhu, prípadne kaktusy
 • Chronická Dysmorfofóbia - Rastliny / kaktusy zvyknú dostávať aj mená
 • Antropofóbia - strach z ľudí, z toho že sú všetci zlí
 • Sociálne fóbie - strach z toho, že sa v okolí budú kaziť dobré vzťahy
 • Isolofóbia - strach z pocitu keď človek zostane sám a nik nebude počúvať jeho múdrosti
 • Kakotechnofóbia – strach z vlastného zlyhania, takže jedinec presviedča svoje okolie, že všetči ostatní sú neschopní kokoti

Liečba kokotitídy zatiaľ neexistuje.

Doporučuje sa však prevencia, vyhnúť sa ľudom, o ktorých vieme, že trpia na kokotitídu, ak to však nejde doporučujeme vyzbrojiť sa dávkou ignorancie a sarkazmu. Avšak ani pri takýchto opatreniach negarantujeme že, pri styku s bacilokokotičom budete imúnny pretože stále hrozí infekcia alebo iné ochorenie.