Dedičný hriech

Zo stránky Necyklopedia
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Kompletný nákres udalosti - Diablohad, plameniak popásajúci sa na kvetinách, ohnivý meč, smrť tešiaca sa, že konečne bude mať prácu a vzadu Ježid, ktorý sa teší, že nás jedného dňa spasí. Len Jehova tam chýba, pretože je neviditeľná.

"Všetky náboženstvá sú rovnaké: je to v podstate pocit viny, len má rôzne sviatky."

- Cathy Ladman

Dedičným hriechom nazývame incident, za ktorý trpia ľudovia (vrátane Slovákov) už tisíce rokov. Asi aj naše utrpenie pod Maďarmi a Čechmi má vzťah k tejto neblahej udalosti. Pritom šlo o úplnú pičovinu, na ktorú sa Boh kľudne mohol oné.

Chronológia a vysvetlivky[upraviť]

Pracovné začlenenie práve stvoreného človeka[upraviť]

A Hospodin Bôh vzal človeka a umiestnil ho v zahrade Édena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. A Hospodin Bôh prikázal človekovi a riekol: Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.

 • Adam sa pôvodne mal sám starať o záhradu neznámej veľkosti, v ktorej sa kŕmili zrejme všetci Elohim. Musel teda makať ako farebný, takže bolo vhodné držať ho mentálne zaostalého - preto ten zákaz jesť dnes už neznámu drogu, ktorá dokázala stimulovať mozgovú činnosť a spôsobila by, že by spoznal, že v raji sa má zle. Boh pripojil aj planú vyhrážku, ktorú potom nedodržal, ale nahradil zákernejšou pomstou.
 • Zaujímavá je aj otázka potreby stromu poznania dobrého i zlého v Raji. V Raji totiž bolo všetko dobré, tak načo by tam komu bola schopnosť spoznať zlo? Alebo Boh stvoril aj nejaké to zlo? Teda okrem toho, že Adama vykorisťoval...
 • A čo si asi nesmrteľný Adam žijúci v raji, kde nezomieralo nič, predstavil pod pojmom zomrieš?

A Hospodin Bôh riekol: Nie je dobre byť človekovi samotnému; učiním mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň. A Hospodin Bôh utvoril bol zo zeme všelijaké zviera poľné a všelijakého vtáka nebeského a doviedol ich k človekovi, aby videl ako ktoré pomenuje. A každé jako ktoré pomenoval človek, každú dušu živú, tak sa menovalo.

 • Tento odsek naznačuje, že Adam musel byť rodeným biológom, pretože dať meno niekoľkým miliónom druhov nebolo ľahké. Vzhľadom na Adamovu mentálnu zaostalosť sa to dá vysvetliť len Božím zázrakom.

A Adam, človek, dal všetkým mená, každému hovädu a nebeskému vtákovi a každému zvieraťu poľnému, ale Adamovi sa nenašla pomoc, ktorá by bola bývala jemu roveň.

 • Biblia nevysvetľuje, ako súviselo pomenovanie zvierat s ich schopnosťou pomáhať, ani v čom takom špeciálnom potreboval pomôcť, keď mu milióny druhov vrátane mamuta, jednorožca a baziliška nestačili. Adam zrejme potreboval pomoc pri dosahovaní orgazmu. To "hľadanie pomoci" potom prebiehalo tak, že Boh sledoval, či sa Adamovi postaví. Keď sa tak pri koze a ovci stalo, Boh riekol "dosť". Puritánie však tvrdia, že skôr šlo len o pomoc s domácimi a poľnými prácami, na ktoré sa taká ovečka či mamutica predsa len veľmi nehodí.

Prvá replikácia človeka[upraviť]

A Hospodin Bôh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a usnul. A vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mäsom. A Hospodin Bôh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama, v ženu, a doviedol ju k Adamovi.

 • Vsjo jasno: narkóza, operácia, klonovanie z odobraného materiálu.
 • Existuje aj teologický výklad, že nešlo o rebro. Ak si porovnáme človeka a napr. medveďa, zistíme, že mužovi chýba kosť v penise (lat. bacula). Je teda možné, že zlomyseľný Boh požil na vyklonovanie ženy práve tú. Muži odvtedy majú dôvod, aby ich penis bol vzpriamený a tvrdý, majú s tým však problém. Boh to potom riešil erekciou. Každá žena je odvtedy kokot.

Vtedy povedal Adam: Toto už teraz je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela; táto sa bude volať muženou, lebo táto je vzatá z muža.

 • Meno, ktorým Adam Evu nazval bolo pomerne logické, pretože ako jeho klon musela vyzerať rovnako ako on, čo by naznačovalo, že Adam bol pôvodne hermafrodit. Na druhej strane, odkiaľ ho napadlo, že je muž, keď ženy ešte neboli?!? Asi príliš špehoval zvieratká ako to robia. Kvôli neskorším udalostiam sa meno mužena neujalo.

Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo.

 • Dosť nejasný záznam, pretože jediným otcom, ktorého Adam mal, bol Otec, a toho snáď nemal opustiť!!! Pravdepodobne sa v jeho podvedomí prejavovala potláčaná túžba opätovne splynúť zo svojím klonom Evou.

A boli obidvaja nahí, Adam i jeho žena a nehanbili sa.

 • Je zaujímavé, že si obaja, v tomto čase ešte kompletne retardovaní, jedinci neuvedomovali, že sú nahí, hoci všetci Elohim okolo nich museli byť oblečení. Či nemuseli? Sodoma, Gomora, v tom prípade, teda... Každopádne zo sexu zjavne zatiaľ nič nebolo.

Vlastný incident[upraviť]

A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, ktoré učinil Hospodin Bôh. A povedal žene: Či naozaj riekol Bôh: Nebudete jesť z niktorého stromu rajského? Na to povedala žena hadovi: Z ovocia rajských stromov jeme. Ale o ovocí stromu, ktorý je prostred raja, riekol Bôh: Nebudete jesť z neho ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli!

 • Zaujímavé je najmä to, že had bol len zviera. Neskoršie zvaľovanie tejto udalosti na Satana je teda bohapustým ohováraním.

A had povedal žene: Istotne nezomriete. Ale Bôh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči, a budete jako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi, a jedol.

 • Eva sa, vďaka svojej mentálnej zaostalosti, dala poľnému zvieraťu bez problému presvedčiť na porušenie zákazu a jedla zo stromu, ktorý si predtým ani nevšimla. Zaniesla ovocie aj Adamovi, ktorý už teda fakt nemohol tušiť, odkiaľ to ovocie je!
 • Zaujímavé je aj to, že Eva videla, že je strom dobrý na jedenie. Ako na to prišla, keď nevedela rozoznať dobré od zlého?

Vtedy sa otvorili oči obidvoch, a poznali, že sú nahí. A naviažuc fíkového lístia spravili si zástery.

 • Droga zabrala, keďže však Adam s Evou boli geneticky identickými hermafroditmi, sexuálne vzrušenie stále nenastalo, akurát sa hanbili. Všimnime si, že napriek vyhrážkam samotného najvyššieho obaja stále žijú - "istotne zomrieš" sa nenaplnilo.

Potom počuli hlas Hospodina Boha, chodiaceho po raji, k dennému vetru večernému. Ale Adam i jeho žena sa skryli pred tvárou Hospodina Boha v prostredku medzi stromami raja. A Hospodin Bôh volal na Adama a riekol mu: Kde si?

 • Bôh teda nebol neviditeľný a ani vševidiaci, dalo sa pred ním skryť.

A povedal: Počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skryl. 11A Bôh mu riekol: Kto ti oznámil, že si nahý?! Či si azda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho?

 • Bôh vidí, že Adam toho nejako podozrivo veľa vie. Z toho plynie poučenie, že byť sprostým sa niekedy oplatí.

A Adam povedal: Žena, ktorú si dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu, a jedol som. A Hospodin Bôh riekol žene: Čo si to urobila?! A žena povedala: Had ma zviedol a jedla som.

 • Tak toto je už trápne, bonzovanie. Na vojne by dostali deku.

Konzekvencie - Bôh má vždy pravdu[upraviť]

Ako vidíme, had mal pred potrestaním genetickou manipuláciou nohy. A zrazu je to jasné, aj za toto môžu jašterkovia. Boli Adam s Evou očipovaní?

A Hospodin Bôh riekol hadovi: Že si to urobil, zlorečený budeš nad každé hovädo a nad každé zviera poľné; na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.

 • Prvým trestom teda bola genetická modifikácia hada. Bôh vcelku neuspel: had síce naozaj odvtedy nemá nohy, vďaka evolúcii spôsobenej Satanom a Profesorom však získal jed, schopnosť škrtiť a mnohé druhy nežerú prach, ale plávajú alebo lezú po stromoch. Určitá medzidruhová nenávisť tu naozaj vznikla a je fakt, že ženy (ktoré sa neskôr vyvinuli z hermafrodita Evy) majú naozaj dodnes voči hadom väčšie predsudky ako mužská časť populácie.

Potom ešte povedal žene: Veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo; v bolesti budeš rodiť deti, a tvoja túžba sa ponesie k tvojmu mužovi, a on bude panovať nad tebou.

 • Touto genetickou modifikáciou z hermafrodita vznikli dnešné ženy. Úzka panva bola len taká drobná zlomyseľnosť. Tá ženská nadržanosť stvorená Bohom sa ukázala nie príliš spoľahlivou mutáciou a dnes naopak máme skôr mužov, ktorí sa kvôli sexu nechajú manipulovať ženami.

A Adamovi povedal: Preto, že si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal a riekol: Nebudeš jesť z neho, zlorečená bude zem pre teba; s bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľač ti bude rodiť a budeš jesť poľnú bylinu. V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš.

 • Zaujímavé, že genetická modifikácia Adama sa tu nezmieňuje, hoci aj on musel byť zmenený práve v tomto momente na dnešného muža. Pokiaľ by nie, tak pôvodne aj Eva musela byť mužom, čo by teda bolo dosť divné. Zmieňuje aj potrestanie Adama (a nie Evy!!!) smrteľnosťou, ale ako uvidíme ďalej, Bôh asi iba blufoval. Zvyšné génové modifikácie sa zamerali na rastlinstvo a snáď došlo aj k zmene pôdy.

A Hospodin Bôh učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odial ich.

 • Toto je zvláštny detail: Bohu sa zrejme nejako zvrátene páčilo, kým po raji behali dvaja nahí idioti-hermafroditi, ktorí o svojej nahote nemali ani poňatia. Ale keď z nich stvoril dve pohlavia, tak sa im rozhodol novovzniknutý sex skomplikovať aspoň potrebou dostávať sa pod nejakú sprostú sukňu.

Vtedy povedal Hospodin Bôh: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svojej ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol, a žil by potom na veky, vyžeňme ho! A Hospodin Bôh ho poslal preč z raja, zo zahrady Édena, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý. A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany zahrady Édena, a to s plamenným mečom plápolajúcim strážiť cestu ku stromu života.

 • Tu jasne vidíme, že človek dovtedy nebol nesmrteľný, takže ono "istotne zomriete" sa nedá vykladať ani tak, že nám Bôh pri tejto príležitosti odňal nesmrteľnosť. BTW, Adam žil potom, robiac deti, ešte nejakých 900 rokov. O smrti Evy nemáme dokonca žiadny záznam, takže je možné, že ešte stále žije (všimnime si, že jej sa smrťou nikto nevyhrážal). Čo je však zvláštne, ženy dnes zomierajú, ťažko povedať, kde k svojej smrteľnosti prišli.

Epilóg[upraviť]

K dedičnému hriechu v niektorých vesmíroch nedošlo. Ťažko povedať, či to bolo riešenie - dodnes tam žijú len nesmrteľní dedko z babkou.

Týmto trestom za dedičný hriech trpeli potom všetci ľudovia až kým ho z nás Ježiš nesňal. Čo je však zvláštne, napriek jeho úspešnej misii ženy dodnes rodia v bolesti a práca na poli stále nie je nič moc. Je však možné, že zmiernením trestu bol traktor, ktorý sa však objavil až nejaký ten rok po Ježišovej smrti.

Biblické a kresťanské témy na NECYKLOPÉDII. BibleWarningLabel.jpg
Eden.jpg

Starý zákon
Boh Jahve Jehova Zem Matka príroda Genesis Genezis Exodus Numeri Biblické ženy Had Dedičný hriech Desať prikázaní Jób Mojžiš Nazareth Noe Potopa Články o stvorení sveta Koniec sveta Raj Čert Satan

Nový zákon
Biblické ženy Ježiš Ježid Panna Mária Pápež Vianoce Veľká Noc Turínske plátno Spasenie Celibát Pánboh zaplať Tridsať strieborných Ján Vykupiteľ (Žilina) Ján Vojtaššák Kostol Kadenie Neviditeľná ruka trhu Ján Hus Náboženské sekty Lužisti Jehovisti Svedkovia Jehovovi Prorok iSlam