Vypchávkové slovo

Z Necyklopedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

"Ono občas, niekedy, vo svojej podstate, každý z nás svojim spôsobom zatúži po nevere."

- Intelektuál - odpovedá manželke na oznámenie, že mu bola neverná

Ako vypchávkové slovo (alebo tzv. slovná vata) sa vlastne najmä ako v hovorenej vlastne reči označujú slová, ktoré dá sa povedať, že nenesú žiadnu, teda užitočnú informáciu a hej, čiže skúsený teda ako poslucháč je obyčajne skrátka schopný takto ako pochopiť oznamovaný oný obsah jak sa hovorí aj bez nich.

Najčastejšie používané oné vypchávkové slová[upraviť]

Používajú sa samostatne ale často možno povedať hej, že aj v ľubovoľnej proste kombinácii s inými. V podstate z jazykovedného hľadiska sa svojim spôsobom dajú klasifikovať hej do nasledujúcich akoby kategórií:

Ukazovacie (demonštratíva) :[upraviť]

Rečník determinovane špecifikuje objekt záujmu, alebo naň poukazuje.

 • oné, oný, takzvaný oný, taký ten, noo ten

Porovnávacie (komparatíva) :[upraviť]

Rečník prirovnáva predmet diskusie k iným javom, či predmetom:

 • ako, akože, takto ako, akosi, ono inak ako, by som povedal ako (niekedy jako, jaksi)
 • akoby (niekedy jakoby ale nepliesť s Jakobym)
 • ako vlastne, vlastne ako
 • akože, akože že

Nadväzovacie (kontinuatíva) :[upraviť]

Rečník počas prejavu voľne nadväzuje na prednesenú myšlienku.

 • takže, čiže
 • teda, a teda
 • ááááááá, ééééééé
 • no, no áá
 • vlastne (rôzne kombinácie: teda vlastne, vlastne vlastne)

Uisťovacie (konfirmatíva) :[upraviť]

Rečník sa uisťuje o pozornosti poslucháča, prípadne uisťuje poslucháča o pravdivosti svojich tvrdení. Na základe toho je možné ich rozdeliť do dvoch podskupín:

Opytovacie:

 • hej?, áno?, však?, všakže? (niekedy si rečník aj sám odpovedá Hej? Hej!!)

Oznamovacie:

 • samozrejme
 • rozhodne
 • skutočne, skutočne ako, de facto
 • určitéé, ták určitéé, ja si myslím žéé, tákže myslím si žéé určitéé (používajú športovci)
 • každopádne
 • zásadne

Vyprávacie (drístatíva) :[upraviť]

Rečník slovne opisuje ako je možné predmet diskusie vyjadriť slovne.

 • dalo by sa povedať, dá sa povedať, mohli by sme povedať že...
 • povedzme, povedzme že...
 • ako sa hovorí, jak sa hovorí

Vyjasňovacie: (klarifikatíva) :[upraviť]

Rečník pristupuje k podrobnému objasneniu problematiky.

 • nejak
 • proste, proste takto nejak, keď ako nejak proste
 • normálne
 • v podstate
 • svojim spôsobom
 • pravdepodobne, hypoteticky, možno, ideálne
 • vlastne
 • skrátka
 • takto vlastne

Poznámky:

 • v sandálčine sa často používajú vypchávkové výrazy vole, aneb taky žejo
 • víťazstvo pravdy a lásky nad lžou a nenávisťou podporíte slovami chrr a
 • Často sa vyskytuje extrémny prípad, kde rečník používa vlastne iba vlastne "vlastne".