Panna Mária

Zo stránky Necyklopedia
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Panna Mária
Panna Mária

matka Božia
Narodenie asi tridsať rokov pred rokom nula
Nazareth
Manžel Jozef
Deti Ježiš a Boh

Toto je ľudo, alebo aj nadľudo z Necyklopédie

Panna Mária (* niekedy okolo pred P.V.T., Nazareth, † niekedy okolo po 33 P.V.T., Izrael) je matka Božia, to znamená, že Boh je jej syn. Ježiš je tiež jej syn a je taktiež synom Boha, to znamená, že Mária mala syna so svojím synom napriek tomu, že je panna.

Čudná (poučná) vsuvka: Ako je možné žiť intenzívnym sexuálnym životom a zároveň si udržať panenstvo je ukázané v seriáli Mestečko Aupark (pieseň v podaní dua Kenny a Mr. Hankey) a vo veľkofilme Život Briana.

Filozofické vývody[upraviť]

Ježiš je v podstate Boh a keďže Boh je len jeden, je vlastne svojím vlastným synom a zároveň otcom. Z toho vyplýva, že Boh je synom Márie a Boha, čiže seba samého. Okrem toho Boh nikdy nebol s Máriou ženatý. Jej manžel bol Jozef a ona ho vlastne s Bohom podvádzala. Mať nemanželské dieťa je hriech, ale Boh nikdy žiadny hriech nespáchal, to znamená, že nemanželské dieťa nikdy nemal.

Z toho vyplýva, že Boh sa nikdy nenarodil a tým pádom v našom vesmíre neexistuje, ale v paralelných vesmíroch a piatej dimenzii sa vyskytuje veľmi často.

Na druhej strane sa píše, že Panna Mária je bránou do neba a teda všade, kde sa zjaví zjaví sa vlastne zjaví aj tá brána. Natíska sa otázka, kde je tá brána a ako sa do tohto neba dostaneme... či je to z tade, skade k nám ten jej syn, ktorý je vlastne svojím otcom prišiel. Pomaly ale isto sa dostávame k podstate a ostatným zmyslom toho ako sa dostať k nebu čo najbližšie a možno prichádzame na to, že z neba sme prišli na tento svet všetci.

Protipólom neba je peklo. Možno sme v tom protipóle. Možno sme tu za to, že sme tam niečo vyviedli a keď príde náš čas tak sa tam vrátime. Ale je problém, že ako sa tam vrátime, keď pri tom návrate nie je pri nás Panna Mária. Logicky sa teda dá povedať, že naše snaženie dostať sa do neba je márne. Brána do neba je v dohľadne iba pre vyvolených. Pre ostatných sú tu iba tie náhradné brány, takže nám nezostáva iné iba skúšať a skúšať a skúšať... lebo aj Boh tak povedal na piaty deň...: „milujte sa, množte sa“.

Zvrhlé vývody[upraviť]

Iné výklady naznačujú, že keďže Mária zostala pannou a napriek tomu otehotnela, t.j. získala stav známy ako gravidita, musela byť teda impregnovaná. Pri odborne vykonávanej impregnácii totiž blana narušená nemusí byť. Impregnácia je v súčasnosti bežná metóda, takže gravidita Panny Márie je vlastne pokrokový a silne nadčasový postup.[1] To, že to tak môže byť naznačuje aj základ slova, ktoré používajú anglofónne krajiny pre tehotenstvo: „pregnant“. Majú ho asi z tých povestných zvitkov.

V každom prípade sa vďaka tomu, že sa na tento čin táto slávna panna podujala stala ako bohorodička jedným z navplyvnejších fenoménov, respektíve postáv a príkladov kresťanskej Viery a nielen Viery, ale aj Zuzany, Anny, Alžbety, Jany, Dany, Olívie... proste všetkých žien. Je argumentom, že nemanželské dieťa zase nemusí byť za každú cenu plodom zla. Preto sa do súčasnosti zaužíva zvyk, plodiť decká aj bez pred Bohom potvrdeného zväzku.

Prorocké inputy[upraviť]

Prečo vlastne bolo potrebné, aby Mária bola pannou? V podstate len preto, že nejaký religionista pod vplyvom psychotropnej substancie si prečítal Izajáša, kap. 7, kde sa píše o zrodení akéhosi Immanuela (v skutočnosti to mal byť motýľ Emanuel). Celá kapitola je jednoduchá. Zlý judský kráľ Achaz (8. stor. pred Ježidom) sa obával útokov Asýrčanov a svojich susedov Izraela a Damašku, ale nebol dosť zbožný a nedarilo sa mu. Keď sa Sýrčania spojili s Izraelom a napadli Judsko (hlavné mesto Jeruzalem), bál sa začať bitku. Prorok Izajáš bol vyslaný ho zjebať za jeho slabosť:

čo sa bojíš, ty kokot, Boh ti zabezpečí víťazstvo, nevšímaj si, že nepriatelia sú trikrát silnejší, pako malej viery“.

A vyzval Achaza, nech si pýta od Boha znamenie, že Izajáš neojebáva. Ale Achaz sa vykrúcal, a tak mu Izajáš povedal:

Dobre teda, keď nechceš, dostaneš teda znamenie svojho konca! Mladé dievča (panna?) počne syna a dá mu meno Immanuel. Kým bude chlapec malý, bude blahobyt. Ale skôr ako chlapec vyrastie natoľko, že rozozná dobro od zla a zvolí si dobro, prídu Asýrčania a zničia oboch tvojich nepriateľov! Ale ty už máš tiež po piči!

A tak sa aj stalo.

Ako teda vidíme, úlohou toho dieťaťa malo byť vystrašiť Achaza (aby sa bál Boha) a ukázať mu blížiaci sa koniec nepriateľov (najmä toho zlého Izraela, ktorý neposlúchal jeruzalemských kňazov), a nič viac sa tam o ňom nepíše, dokonca ani to, či sa naozaj narodilo. Je teda záhadou, prečo sa ten religionista rozhodol, že toto proroctvo sa vzťahuje na Mesiáša.

Nevadilo mu ani to, že to dievča nemuselo byť panna (slovo pre pannu bolo aj slovo pre mladé dievča), netvrdí sa tam, že panna má ostať pannou aj po počatí, nevadilo mu, že sa to malo stať dávno (výstraha 700 rokov po smrti by Achazaovi asi veľmi nepomohla) a nevadilo mu ani, že Ježiš sa nevolal Immanuel (zatiaľ čo taký Kant áno), rozhodol sa, že to znamená, že Ježiš sa mal narodiť bez sexu. A takto sa zrodila legenda.

Vedecké inputy[upraviť]

Veda proti panenskému počatiu nič nenamieta. V prírode takýto proces existuje a nazýva sa partenogéza. Poznáme ju napr. u žiab, jedného druhu jašteríc, hmyzu a p. Problém je, že takýmto spôsobom sa rodia iba samice. Ježiš bol teda v skutočnosti žena, rovnako ako Kopernik, a volal sa Ježísa. Dvanásti apoštoli to tajili, pretože pri tom zažili kopec radostí. Mária Magdaléna bola lesba.

Poznámky[upraviť]

  1. Niektorí redaktori okolo do toho kecajú, že to asi preto, lebo za nadčasy sú celkom slušné príplatky... a dodávajú že v normálnych redakciách a nie v Necyklopédii.
Biblické a kresťanské témy na NECYKLOPÉDII. BibleWarningLabel.jpg
Eden.jpg

Starý zákon
Boh Jahve Jehova Zem Matka príroda Genesis Genezis Exodus Numeri Biblické ženy Had Dedičný hriech Desať prikázaní Jób Mojžiš Nazareth Noe Potopa Články o stvorení sveta Koniec sveta Raj Čert Satan

Nový zákon
Biblické ženy Ježiš Ježid Panna Mária Pápež Vianoce Veľká Noc Turínske plátno Spasenie Celibát Pánboh zaplať Tridsať strieborných Ján Vykupiteľ (Žilina) Ján Vojtaššák Kostol Kadenie Neviditeľná ruka trhu Ján Hus Náboženské sekty Lužisti Jehovisti Svedkovia Jehovovi Prorok iSlam